Poem 101: BALITA

June 30, 2010 at 12:02pm

Balagtasan, tula at mga dulaan
ang hitik na salita sa karunungan
Balagtas, Luna pati si Rizal
ano bang masasabi sa likha kong tanan?

Ang tunay na salamin ng ating bansa
biro mo sa papel mo lang pwedeng mabasa?
ang simpleng artikulong may hatid balita
pag initidi mo'y maraming makukuha

Lingap nitong bayan, tunay at totoo
alay ng panahon, minsan ma'y di buho
ang pluma ko't balitang nagmula sa puso
nagmamalaki po, batang DYORN ako!

Ingat kabataan, wag ka mangahas
iliko ang tama, gumawi sa bayas
ang tamang gawin mo, magsuring buong lakas
ng balitang babasahin, katotohanan ang atas

Tanging pagsasanay, simulan lang agad
mag-imbestiga, magsuri at tsaka sumulat
isipin mabuti ang magandang pamagat
maghuhumok, maggigising at maglalahad

Ating hamukin, ang ating bayan
maging responsable sa lahat ng bagay
pag alam mong nangyari sa bayan mong mahal
tiyak ikaw ay Pilipinong tunay!