Poem 101: wika - tagapagtanggol ng kalikasan

This was the poem I made for the school purposes. This was passed as a piece for Literatura: Paggawa ng Sining at artilohiya, and once nominated for Best Poem making way back 2011.

Theme: (inaccurate  theme) Connection of language and environment

 

wika - tagapagtanggol ng kalikasan

September 9, 2010 at 1:33pm
Katulad ng sanggol na saya ng bahay
Na mabubuhay lang, sa piling ni inay
Katulad ng bunsong aliw ang ibinibigay
Sa gitna ng pait, dala mo'y bagong buhay


Katulad ng inang ilaw ng pamilya
Nag-aalaga ka, noon at sa twina
Dugo't pawis kung magbigay, katulad ka ni ama
Na magtataguyod, magtatanggol pagdaka


Kawangis mo'y pamilyang puno ng pagmamahal
Bigay mo'y liwanag sa mga naliligaw
Bigay mo'y kalinga sa walang tahanan
Marami'ng bigay mo mahal na kalikasan


Ngunit tulad ko'ng tao ang sisira sayo
ang kintal ng yong buhay, mawawala, maglalaho
Sa tulong mong bigay, alay nami'y di buho
mamamatay kang bigla, at di na mabubuoGawa ang naglagim, wika ang tutulong
Siyang iyong pananggalang at tagapagtanggol
kung mababahagi lang sa tulad kong ulupong
marapat alagaan kalikasa'y iusbongkaya ikaw hudas sumabay ka sa agos
magbago kang bigla, mag-isip ng lubos
si inang kalikasang matagal ng hikahos
alagaa't isalba, ang lahi mong nauubos